Generalforsamling

Generalforsamlingen

Røde Kors Ishøj-Vallensbæk afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned. På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen. Herudover aflægges der beretning og revideret regnskab. Vi drøfter også afdelingens fremtidige virke.

Alle medlemmer har stemmeret. Alle frivillige, der ikke er medlemmer er velkomne. De har taleret, men ikke stemmeret.