Familienetværk

Familienetværk

Familienetvaerket

Familienetværket i Røde Kors Ishøj-Vallensbæk har til formål at modvirke og forebygge social udsathed og sårbarhed hos socialt udsatte familier i Ishøj Kommune.

Det kan dreje sig om enlige forældre, familier ramt af sygdom, sårbar økonomi og manglende netværk.

Familienetværket har plads til 6-7 familier ad gangen. Vi mødes 1 gang om måneden, hvor vi laver mad og spiser sammen. Nogle af de voksne laver mad, mens andre leger med børnene.

Et par gange om året tager vi på udflugt - f.eks. en teatertur, biograftur, skovtur eller lign.

De voksne kan få hjælp til at søge hos offentlige instanser, og udfylde diverse skemaer.

Det er tanken, at familierne danner nye netværk, som de efter endt ophold i familienetværket kan bibeholde og drage nytte af.

Er der interesse for at høre nærmere, så kontakt

Aktivitetsleder

Nynne Phil Groth
tlf.: 61 51 42 25
e-mail: nynne-pg@hotmail.com

Fatima Al-Khafaji
tlf.: 42 31 31 88
e-mail: fatima.zk@outlook.dk