Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Røde Kors Ishøj er sammensat på følgende måde og er valgt på den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Formand

 Jytte Jensen,

 tlf. 2027 3732, mail: heindorfjensen@ishoejby.dk

Næstformand:

Anni Slot

Tlf. 2865 4440, mail: anniogkim@webspeed.dk

Kasserer:

Erik Lorentzen,

 tlf. 2865 4440, mail: gr.postordre@mail.tele.dk

 Medlem:

Karen Marie Jensen,

Tlf. 2960 3296, mail: karenmarie48@hotmail.com

Medlem:

Anders Hvid Jensen

Tlf. 2945 0812, mail: hvidanders@hotmail.dk

Medlem:

Flemming Melahn

Tlf. 2720 0782, mail: melahn@pc.dk

Medlem:

Bente Mogensen

Tlf. 2685 3156, mail: bente.mogensen@live.dk

1. suppleant:

Lone Nielsen

Tlf. 2889 2185, mail: lonebender98b@gmail.com

2. suppleant:

Birthe Willumsen

Tlf. 2252 0461, mail: birthe1310wil@gmail.com